ثبت نام سریع
در دوره های تخصصی بیمه

دوره های تخصصی بیمه

مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر

دوره تخصصی
استاد برجسته
کارگاه آموزشی
1
دانش پذیر

کارگاه آموزشی نرم افزار
فن آوران

برای ثبت نام در این کارگاه لطفا از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

دوره آموزشی
اخذ نمایندگی بیمه

برای ثبت نام در این دوره لطفا از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

دیجیتال مارکتینگ
در صنعت بیمه

برای ثبت نام در این کارگاه لطفا از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

کارگاه آموزشی
خسارت بیمه های آتش سوزی

برای ثبت نام در این دوره لطفا از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

سایر دوره های تخصصی بیمه

کارگاه بازاریابی و فروش بیمه عمر

توضیحات

توضیحات بیشتر

ارزیابی خسارت اتومبیل

توضیحات

توضیحات بیشتر

بیمه آتش سوزی

توضیحات

توضیحات بیشتر

معرفی سایر دوره ها