داستان تصمیم سازان جنوب

موسسه توسعه اقتصادی تصمیم سازان جنوب از دی ماه 1387 آغاز بکار نموده است. این موسسه مجموعه‌ای یکپارچه و شامل گروه‌های آموزشی مستقل است که از جانب همکاری با دستگاه‌های مختلف نظارتی در حیطه‌های تخصصی نسبت به ارائه خدمات آموزشی فعالیت دارد .
ماموریت این موسسه توانمند سازی فعالین اقتصادی در بخش خصوصی و سازمان‌های ایرانی از مسیر آموزش ،مشاوره و پژوهش است .

Img 1804 1
Dcs 4249
Photo 2016 04 23 10 55 14 1

حیطه های‌فعالیت این موسسه در گروه‌های آموزشی ذیل می‌باشد :

  • وزارت صنعت ، معدن و تجارت تحت عنوان مرکز آموزش بازرگانی – نمایندگی فارس
  • کارکنان دستگاههای دولتی استان فارس تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
  • صنعت بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • صنعت آسانسور تحت نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای

مشتریان ما

حوزه های فعالیت موسسه :

  • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مرتبط با کسب و کار شامل بر 13 دپارتمان آموزشی تحت فعالیت اختصاصی مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی فارس
  • مشاوره و برنامه ریزی آموزشی
  • طراحی محصولات آموزشی
  • انجام طرح های نیاز سنجی آموزشی

مجوزها

سبد خرید
اسکرول به بالا
nowruzpng.parspng.com-14

تقویم آموزشی بهار و تابستان 1402