رسمی بیمه
نماییندگی بیمه
دورۀ آموزشی
147

دورۀ آموزشی

دانش‌پذیر
2150

دانش‌پذیر

سال سابقه
15

سال سابقه

استاد حرفه‌ای
23

استاد حرفه‌ای

مؤسسۀ آموزشی تصمیم‌‎‌سازان جنوب

2750

شرکت کنندگان دوره‌ها

70000

نفر-ساعت آموزش تخصصی

1500

گواهی صادر شده

23

استاد حرفه‌ای

16

سال ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای

The Most Popular Training Courses

Shine Everywhere with Our Professional Courses.

Our Customers

The Latest Educational workshops

Face-to-Face Courses

Our Educational and Consulting Fields

Ground Transportation

Under the Supervision of Shiraz General Directorate of Highways and Road Transport

Insurance Industry

Under Supervision of Central Insurance of Iran

Elevator Industry

Under Supervision of Technical and Vocational Training Organization

Training of Staff of Executive Bodies

Under supervision of Management and planning organization of Fars province

The Latest Management Training Courses

The Latest Articles

جدیدترین مقالات

Our Colleagues

Shopping Cart
Scroll to Top
nowruzpng.parspng.com-14

Spring and Summer Educational Calendar