نوع برگزاری دوره آموزشی:

برچسب

امروزه علم کسب و کار یکی از بهترین رویکردهای اجرایی برای کسب و کارهای پروژه محور است. این رویکردها مدل‌هایی از برنامه‌ریزی است که برای انجام موفقیت‌آمیز یک پروژه، در چارچوب زمان، هزینه و منابع مشخص، اهداف مورد نظر را دنبال می‌کنند. بنابراین، دانش، مهارت و ابزارهای مناسب برای رسیدن به نتایج مطلوب در پروژه، برای تمامی مدیران پروژه در کسب و کارها ضروری است. گروه آموزشی مدیریت پروژه موسسه تصمیم‌سازان جنوب، در این زمینه آموزش‌هایی ارائه می‌دهد که به مهارت‌های تخصصی مرتبط با برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه اشاره می‌کند.

سبد خرید
اسکرول به بالا
nowruzpng.parspng.com-14

تقویم آموزشی بهار و تابستان 1402