Chatgpt

چگونه شرکت‌ها از ChatGPT سود خواهند برد؟

ChatGPT چیست؟ Chat GPT نوعی چت‌بات است که از فناوری GPT پشتیبانی می‌کند. GPT مخفف Generative Pre-trained Transformer است و نوعی هوش مصنوعی است که از یادگیری ماشینی برای تولید پاسخ‌های انسان‌مانند به ورود‌ی‌های متنی استفاده می کند. ChatGPT که در نوامبر 2022 راه‌اندازی شد، یک چت‌بات مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) است که توسط […]

چگونه شرکت‌ها از ChatGPT سود خواهند برد؟ Read More »