تبیین قانون شخص ثالث 2

دوره آموزشی تبیین قانون شخص ثالث

600,000 تومان

سرفصل

  • فلسفه وجودی بیمه شخص ثالث
  • تعهدات قانونی و الزامی مترتب بر قرارداد بیمه شخص ثالث
  • ضمانت اجرا قانون شخص ثالث در صورت عدم ایفای تعهدات شرکتهای بیمه نسبت به حقوق زیان دیدگان
  • فلسفه وجودی نهاد حمایتی تحت عنوان صندوق تعیین خسارات بدنی
  • بررسی تبصره ماده ۹۲ برنامه چهارم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن در ارتباط با حوادث رانندگی
  • آنچه که یک مشاور و بازاریاب حرفهای بیمه برای دفاع از حقوق بیمه گزاران در این مورد باید اطلاع داشته باشد.
  • سایر مواردی که توسط قانونگذار در قانون شخص ثالث به تصویب رسیده است.

مشخصات:
مدرس: با حضور اساتید برجسته صنعت بیمه
مهلت ثبت نام: 1401/12/20
نوع برگزاری: آنلاین
مدت زمان دوره: 16  ساعت
روزهای برگزاری: 25 و 26 اسفند 1401

سبد خرید
اسکرول به بالا
nowruzpng.parspng.com-14

تقویم آموزشی بهار و تابستان 1402