نوع برگزاری دوره آموزشی:

برچسب

گروه آموزشی مالی، مالیاتی و حسابداری موسسه تصمیم‌سازان جنوب با هدف فراهم کردن محیطی مناسب برای آموزش و توسعه مهارت‌های شغلی در حوزه حسابداری و مالی فعالیت می‌کند. این گروه آموزشی به طور گسترده‌ای در طراحی و ارائه دوره‌های آموزشی جامع و کاربردی در این حوزه تخصص دارد. این دوره‌ها شامل مباحث اساسی و پیشرفته حسابداری، مدیریت مالی، مشاوره مالیاتی و سایر مباحث مرتبط می‌شوند. هدف اصلی گروه آموزشی مالی، مالیاتی و حسابداری موسسه تصمیم‌سازان جنوب، آموزش و توسعه دانش و مهارت‌های عملی و تخصصی در حوزه حسابداری و مالی است. این گروه با تحلیل نیازهای شغلی و با استفاده از روش‌های آموزشی مدرن و مناسب، دوره‌ها و آموزش‌هایی را متناسب با فراگیران ارائه می‌دهد.
گروه آموزشی مالی، مالیاتی و حسابداری موسسه تصمیم‌سازان جنوب بر پایه تجربه و دانش متخصصان خود، برنامه‌های آموزشی مناسبی را برای افراد علاقه‌مند به حسابداری و مالی، کارکنان و کارشناسان واحدهای مالی و حسابداری سازمان‌ها، و همچنین عموم علاقه‌مندان به این حوزه فراهم می‌کند.

سبد خرید
اسکرول به بالا
nowruzpng.parspng.com-14

تقویم آموزشی بهار و تابستان 1402