اشترک گذاری تقویم آموزشی

تقویم آموزشی تیرماه موسسه آموزشی تصمیم‌‎‌سازان جنوب

دوره
مدت زمان (ساعت)
زمان برگزاری
مشاهده جزییات
دوره آموزشی اخذ نمایندگی بیمه
150
7 تیرماه
وبینار ارزیابی خسارت خودرو
12
15 تیرماه
وبینار ارزیابی پاراکلینیکی
10
25 تیرماه

تقویم آموزشی مردادماه موسسه آموزشی تصمیم‌‎‌سازان جنوب

دوره
مدت زمان (ساعت)
زمان برگزاری
مشاهده جزییات
دوره آموزشی اخذ نمایندگی بیمه
150
2 مرداد ماه
کارشناس ارزیاب خسارت بیمه
80
7 مرداد ماه
وبینار ارزیابی خسارت مسئولیت
12
14 مرداد ماه
دوره آموزشی مهارت‌های ICDL ویژه نمایندگان بیمه
50
21 مرداد ماه

اشترک گذاری تقویم آموزشی

سبد خرید
اسکرول به بالا
nowruzpng.parspng.com-14

تقویم آموزشی بهار و تابستان 1402